Đăng Khôi : "Vợ sinh con xong, chồng nên làm cu li"

Chưa từng bị ai mắng nhưng chăm vợ đẻ lại bị vợ mắng xối xả mà vẫn phải cam chịu dù bị tổn thương sâu sắc.

Chưa từng bị ai mắng nhưng chăm vợ đẻ lại bị vợ mắng xối xả mà vẫn phải cam chịu dù bị tổn thương sâu sắc.

Theo Khám Phá

Đăng Khôi

Bình luận