Đánh đối thủ lên cáng, hung hãn lật đổ xe cứu thương

Không những đánh cho đối thủ một trận nên thân, lực sĩ còn hất đổ cả xe cứu thương

Không những đánh cho đối thủ một trận nên thân, lực sĩ còn hất đổ cả xe cứu thương.

Theo Khám Phá

lật đổ xe cứu thương

Bình luận