Để có hình thể đẹp như Johnnie Jackson

Hãy tới phòng tập, xem phươngpháp tập của Johnnie Jackson để có thân hình "cơ bắp cuồn cuộn".

 

  Cỡ chữ

Hãy tới phòng tập, xem phương pháp tập của Johnnie Jackson để có thân hình "cơ bắp cuồn cuộn".

NAT

 

  Cỡ chữ