Diễn viên Quốc Tuấn: Người cha vĩ đại đã khóc cùng con không biết bao lần

11 lần siêu âm thai thấy con vẫn phát triển bình thường nhưng Quốc Tuấn không ngờ rằng, khi bé Bôm ra đời, cháu không được bình thường như đứa trẻ khác.

11 lần siêu âm thai thấy con vẫn phát triển bình thường nhưng Quốc Tuấn không ngờ rằng, khi bé Bôm ra đời, cháu không được bình thường như đứa trẻ khác.


Quốc Tuấn

con trai Quốc Tuấn

Quốc Tuấn và con trai

Bình luận