"Điều còn mãi" tiếp tục bay cao, bay xa

Hòa nhạc Điều còn mãi 2012 sau hơn 2 giờ đồng hồ đã để lại những dư vị âm nhạc ngọt ngào trong lòng công chúng yêu nhạc Việt Nam.

Hòa nhạc Điều còn mãi 2012 sau hơn 2 giờ đồng hồ đã để lại những dư vị âm nhạc ngọt ngào trong lòng công chúng yêu nhạc Việt Nam.
Theo VNN

Bình luận