Eric Cantona "đọ sức" cùng Van Basten

Mời quý vị và các bạn xem videoclip so sánh tài năng của hai danh thủ nổi tiếng thế giới Van Basten và EricCantona.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị và các bạn xem video clip so sánh tài năng của hai danh thủ nổi tiếng thế giới Van Basten và Eric Cantona.

NAT

 

  Cỡ chữ