Sự thật chấn động về mại dâm kiểu côn đồ trấn lột ở Trần Duy Hưng, Hà Nội

Thứ năm, 25/04/2019 15:15

 Bằng nhiều thủ đoạn khó lường, những kẻ ma cô chăn dắt đã hình thành cả đường dây mại dâm kiểu côn đồ trấn lột ở Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Theo VTC

Ý kiến của bạn !