Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp

Thứ năm, 07/03/2019 15:50
Ánh hào quang sân khấu, sự nổi tiếng đã góp phần đẩy nghệ sĩ vào lối sống sa đoạ, vướng vòng lao lý.

Ánh hào quang sân khấu, sự nổi tiếng đã góp phần đẩy nghệ sĩ vào lối sống sa đoạ, vướng vòng lao lý.

Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp-1Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp-2Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp-3Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp-4Trước Châu Việt Cường, những sao Việt từng rơi vào vòng lao lý, đánh mất cả sự nghiệp-5

Theo Trí thức trẻ

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet