100% các bạn trẻ không thể gọi tên được công việc này?

Trục lúa là công việc nặng nhọc và vất vả mà người nông dân phải thực hiện sự khi đã gặt lúa về nhà. Tuy nhiên, đó chỉ là công việc của một thời dĩ vãng.

Trục lúa là công việc nặng nhọc và vất vả mà người nông dân phải thực hiện sự khi đã gặt lúa về nhà. Tuy nhiên, đó chỉ là công việc của một thời dĩ vãng.

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của nông thôn. Những công việc nặng nhọc, vất vả xưa kia giờ chỉ còn là kỷ niệm. Chính vì vậy, hầu hết các bạn trẻ sẽ không thể gọi đúng tên công việc vất vả như trong Clip  này.

Theo Vietnamnet


gặt lúa

đoạn clip

người nông dân

clip hot

Bình luận