Bản tình cuối

Mời quý vị và các bạn lắng nghemột ca khúc bất hủ của nhạc sỹ Ngô Thụy Miên "Bản tình cuối" qua sự thể hiện củanam ca sỹ Bằng Kiều.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị và các bạn lắng nghe một ca khúc bất hủ của nhạc sỹ Ngô Thụy Miên "" qua sự thể hiện của nam ca sỹ Bằng Kiều.

NAT

 

  Cỡ chữ