Bị cấm, Hội 'Thánh Đức Chúa Trời' vẫn lan tới hơn 175 quốc gia

Thứ tư, 25/04/2018 15:55

"Hội Thánh Đức Chúa Trời" là phong trào tôn giáo bắt nguồn từ Hàn Quốc, được truyền bá đến 175 quốc gia. Nhiều nơi phản đối phong trào tôn giáo này.

 Theo Zing

Ý kiến của bạn !