Bị đẩy vào lửa: Thành Long tung Túy quyền phục hận

Thành Long uống say hạ gục đối thủ trong "Túy Quyền 2"

Thành Long uống say hạ gục đối thủ trong "Túy Quyền 2"

Theo Khám phá/Wiki và Youtube

Thành Long

Bình luận