Bình gas mini phát nổ trên bàn ăn

Bình gas mini bất ngờ phát nổ trên bàn ăn khiến nhóm người bỏ chạy tán loạn.

Theo Zing

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/video-binh-gas-mini-phat-no-tren-ban-an-post1134721.html?fbclid=IwAR0SfW7kdnk980kO87YQi_DukIhCIdM4riDuuNyQFQAOCa0OQwTQaGiWZpY

nổ bình gas

Bình luận