Cảnh hỗn loạn khi tranh lộc tại chùa Hương

Sau lễ khai hội chùa Hương (Hà Nội) một nhà sư đã phát lộc cho phật tử và du khách. Do số lượng vòng có hạn mà người lại đông nên đã xảy ra cảnh tranh giành, hỗn loạn một góc chùa.

Sau lễ khai hội chùa Hương (Hà Nội) một nhà sư đã phát lộc cho phật tử và du khách. Do số lượng vòng có hạn mà người lại đông nên đã xảy ra cảnh tranh giành, hỗn loạn một góc chùa. 

Theo Zing

chùa Hương

Cảnh hỗn loạn

lễ hội chùa hương

khai hội chùa hương

Bình luận