Cẩu tặc chích điện, bắt chó nhanh như chớp

Thứ sáu, 14/04/2017 10:08
Nhìn cách mà tên trộm chó ra tay, rất nhiều người đã không giấu được sự phẫn nộ...
Ý kiến của bạn !