Cầu thủ 16 tuổi và bàn thắng nhanh nhất năm 2010

Mời quý vị xem pha ghi bàn cực nhanhcủa cầu thủ mới chỉ 16 tuổi.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị xem pha ghi bàn cực nhanh của cầu thủ mới chỉ 16 tuổi.

NAT

 

  Cỡ chữ