Chỉ một phút lơ là mất ngay... người yêu

Thứ ba, 24/10/2017 10:40
Nếu bạn đã có "gấu" thì khi ra đường phải đề cao cảnh giác, và đặc biệt không được cho "gấu" dùng điện thoại nếu không có ngày mất...người yêu ngay.

Theo Dân Việt
Ý kiến của bạn !