Công Vinh: giã từ sân cỏ, gia đình là quan trọng nhất

Không nói về thành tựu mà mình đạt được, Công Vinh luôn dành những lời thân thương nhất để nói về vợ và gia đình...

Không nói về thành tựu mà mình đạt được, Công Vinh luôn dành những lời thân thương nhất để nói về vợ và gia đình...


Theo Trí Thức Trẻ

Công Vinh

Bình luận