Cùng tìm hiểu tại sao người ta đeo nhẫn cưới ngón áp út

Ngón áp út luôn được mặc định là ngón đeo nhẫn cưới, bạn có biết tại sao không?

Ngón áp út luôn được mặc định là ngón đeo nhẫn cưới, bạn có biết tại sao không?

Theo Hạ Vũ (Khám Phá)

nhẫn cưới

ngón áp út

ngón tay đeo nhẫn

Bình luận