'Đoàn quân' 10 vạn con vịt chống châu chấu ở biên giới Trung Quốc

Bình luận0

Khoảng 100.000 con vịt đang tập trung để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp nhất, trước tình hình 400 tỷ con châu chấu có nguy cơ đến Trung Quốc.

Theo Zing

Xem link gốcẨn link gốc https://news.zing.vn/video-doan-quan-10-van-con-vit-chong-chau-chau-o-bien-gioi-trung-quoc-post1049846.html

châu chấu

Bình luận(0)