Du khách Tây thử mua nước hoa giả tại chợ Bến Thành và cái kết

Chai nước hoa CK 100 ml có giá 25 USD tại chợ Bến Thành. Du khách nước ngoài xem đây như thị trường đồ giả lớn nhất Việt Nam.

Chai nước hoa CK 100 ml có giá 25 USD tại chợ Bến Thành. Du khách nước ngoài xem đây như thị trường đồ giả lớn nhất Việt Nam.

Theo Zing


nước hoa

Bình luận