Du khách trượt chân rơi xuống vách núi dựng đứng

Một du khách may mắn sống sót sau khi trượt chân rơi xuống vách đá dựng đứng.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://video.vietnamnet.vn/du-khach-truot-chan-roi-xuong-vach-nui-dung-dung-a-96322.html

tai nạn

Bình luận