Em trong mắt tôi

Mời quý vị và các bạn nghe cakhúc Em trong mắt tôi do nữ ca sỹ Phương Linh thể hiện.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị và các bạn nghe ca khúc do nữ ca sỹ Phương Linh thể hiện.

NAT

 

  Cỡ chữ