Giấu pháo lậu trên giàn lạnh, lái xe tông thẳng CSGT khi bị truy đuổi

Bình luận0

Tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép pháo lậu nóng lên vào dịp Tết. Người vi phạm sẵn sàng chống trả cảnh sát khi bị kiểm tra.

Tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép pháo lậu nóng lên vào dịp Tết. Người vi phạm sẵn sàng chống trả cảnh sát khi bị kiểm tra.

Theo Zing

Link gốc: https://news.zing.vn/video-giau-phao-lau-tren-gian-lanh-lai-xe-tong-thang-csgt-khi-bi-truy-duoi-post1035257.html

Xem link gốcẨn link gốc https://news.zing.vn/video-giau-phao-lau-tren-gian-lanh-lai-xe-tong-thang-csgt-khi-bi-truy-duoi-post1035257.html

pháo lậu

Bình luận(0)