Khỏa thân vì... chó

Thứ tư, 01/09/2010 18:00
Trên đường phố, con vật dồn chàngtrai vào thế khó và phải lần lượt cởi bỏ quần áo chỉ vì chưa mua đò ăn cho mình.
 

  Cỡ chữ
Trên đường phố, con vật dồn chàng trai vào thế khó và phải lần lượt cởi bỏ quần áo chỉ vì chưa mua đò ăn cho mình.

NAT

 

  Cỡ chữ
XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet