Làm mặt xấu, 'thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo vẫn đẹp xuất sắc

Dù cho có làm mặt xấu thì cũng đâu có sao, Đặng Thu Thảo vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Dù cho có làm mặt xấu thì cũng đâu có sao, Đặng Thu Thảo vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Theo Giadinhvietnam.com)

Đặng Thu Thảo

Bình luận