Mục sở thị trứng khủng long 66 triệu năm tuổi hoàn hảo nhất thế giới

Nhiều nhà khoa học từ trên thế giới đều nhận định đây là quả trứng khủng long hoàn hảo nhất được tìm thấy. Nó được bảo quản một cách hoàn hảo trong 66 triệu năm qua.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://video.vietnamnet.vn/muc-so-thi-trung-khung-long-66-trieu-nam-tuoi-hoan-hao-nhat-the-gioi-a-95544.html

khảo cổ học

Bình luận