Video: Người dân TP Chí Linh đi chợ bằng phiếu chẵn, lẻ

Mỗi hộ dân tại TP.Chí Linh(Hải Dương) được phát 5 thẻ đi chợ trong 15 ngày, ba ngày một lần, nhằm hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm COVID-19.

Xem link gốcẨn link gốc https://vtc.vn/video-nguoi-dan-tp-chi-linh-di-cho-bang-phieu-chan-le-ar596947.html

Covid-19

Bình luận