Những cách ăn mừng tốt nghiệp độc đáo của sinh viên

Tân cử nhân ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM múa quạt, quỳ dập đầu trong lễ nhận bằng tốt nghiệp.

Tân cử nhân ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM múa quạt, quỳ dập đầu trong lễ nhận bằng tốt nghiệp.

Theo Zing

Link gốc: https://news.zing.vn/video-nhung-cach-an-mung-tot-nghiep-doc-dao-cua-sinh-vien-post1027464.html


lễ tốt nghiệp

Bình luận