Những khoảnh khắc hài hước của Đàm Vĩnh Hưng trên ghế nóng

Trên ghế nóng các chương trình truyền hình, Đàm Vĩnh Hưng có nhiều câu nói và biểu cảm hài hước rất đặc trưng.

Trên ghế nóng các chương trình truyền hình, Đàm Vĩnh Hưng có nhiều câu nói và biểu cảm hài hước rất đặc trưng.

Theo Zing

Đàm Vĩnh Hưng

ghế nóng

khoảnh khắc hài hước

Bình luận