Những sai lầm cơ bản mọi người thường mắc khi cấp cứu

Thứ tư, 14/06/2017 06:36
Những hành động sơ cứu ban đầu rất quan trọng đến tính mạng của bệnh nhân. Tuy nhiên, chúng ta thường mắc sai lầm khi thực hiện các biện pháp sơ cứu.

Theo Licham
Ý kiến của bạn !