Nỗi khổ chỉ những người đi thuê nhà mới hiểu

Ở trong phòng mà nước mưa chảy xối xả như ngoài trời. Đây là nỗi khổ mà chỉ những người đi thuê nhà mới thấu hiểu.

Ở trong phòng mà nước mưa chảy xối xả như ngoài trời. Đây là nỗi khổ mà chỉ những người đi thuê nhà mới thấu hiểu.

Theo VietNamNet


clip vui

Bình luận