Pha bóng không tưởng của Berbatov

Mời quý vị và các bạn xem pha quangười siêu đẳng và truyền bóng cho đồng đội ghi bàn của Berbatov.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị và các bạn xem pha qua người siêu đẳng và truyền bóng cho đồng đội ghi bàn của Berbatov.

NAT

 

  Cỡ chữ