Pin điện thoại phát nổ vào mặt người sửa điện thoại

Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở Nghệ An. Khi nhân viên của hàng đang lấy dụng cụ để sửa pin điện thoại thì bỗng nhiên quả pin phát nổ bật lên cả mặt nhân viên, khiến nhân viên trong cửa hàng hoàng sợ bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở Nghệ An. Khi nhân viên của hàng đang lấy dụng cụ để sửa pin điện thoại thì bỗng nhiên quả pin phát nổ bật lên cả mặt nhân viên, khiến nhân viên trong cửa hàng hoàng sợ bỏ chạy.

Theo Trí Thức Trẻ

phát nổ

Pin điện thoại

Bình luận