Quy trình lấy mẫu xét nghiệm nCoV bằng phương pháp rRT-PCR

Lấy mẫu xét nghiệm rất quan trọng để tìm ra người nhiễm SARS-CoV-2. Khi mẫu lấy không đúng cách, kết quả xét nghiệm sẽ sai.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-quy-trinh-lay-mau-xet-nghiem-ncov-bang-phuong-phap-rrt-pcr-post1121286.html

SARS-CoV-2

Bình luận