Tam thương áp bản

Thứ hai, 22/03/2010 16:16
Đitìm câu trả lời đâu là giới hạnsức mạnh người Việt, chúng tôiđã đến võ đường Lâm Sơn Động (HàNội) để ghi lại những hình ảnhcông phu tuyệt đỉnh mà môn sinhở đây đang luyện.
 

  Cỡ chữ
Đi tìm câu trả lời đâu là giới hạn sức mạnh người Việt, chúng tôi đã đến võ đường Lâm Sơn Động (Hà Nội) để ghi lại những hình ảnh công phu tuyệt đỉnh mà môn sinh ở đây đang luyện.

Theo Bá Đô - Phượng Sơn

 

  Cỡ chữ
XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet