Tên trộm đánh lạc hướng để trộm 40 triệu đồng và 2 điện thoại di động

Thứ ba, 11/06/2019 06:09

Một tên trộm dùng tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng để kéo dài thời gian thối tiền, đồng bọn nhanh chóng mở tủ lấy đi 40 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Theo PLO

Ý kiến của bạn !