Thót tim cảnh thanh niên lao thẳng sang bên kia đường nằm gọn dưới gầm container

Thanh niên bị mất lái lao thẳng qua đường và nằm gọn dưới gầm xe container nhưng may mắn thoát chết.

Thanh niên bị mất lái lao thẳng qua đường và nằm gọn dưới gầm xe container nhưng may mắn thoát chết.

Theo Kysuduongpho


tai nạn gia thông

Bình luận