Trường Giang tố Nhã Phương chuyên đến ăn "bùng" ở quán của anh

Trường Giang hài hước chia sẻ: "Nhã Phương là khách hàng quen thuộc nhưng không bao giờ trả tiền"

 Trường Giang hài hước chia sẻ: "Nhã Phương là khách hàng quen thuộc nhưng không bao giờ trả tiền"

Theo Khám phá

Trường Giang

Nhã Phương

Bình luận