Usain Bolt chạy như đi bộ, vẫn cho đối thủ “hít khói”

Usain Bolt đi chạy như đi chơi nhưng đối thủ cũng không sao theo kịp

Usain Bolt đi chạy như đi chơi nhưng đối thủ cũng không sao theo kịp.

Theo Khám Phá

Usain Bolt

Bình luận