Vì miếng ăn, Trấn Thành bị Việt Hương mắng như tát nước vào mặt

Nếu không xem đến đoạn cuối, không ai biết Trấn Thành và Việt Hương đang trêu chọc nhau.

Nếu không xem đến đoạn cuối, không ai biết Trấn Thành và Việt Hương đang trêu chọc nhau.

Theo Khám phá

Trấn Thành

Việt Hương

Bình luận