Vì miếng ăn, Trấn Thành bị Việt Hương mắng như tát nước vào mặt

Thứ tư, 27/09/2017 14:39
Nếu không xem đến đoạn cuối, không ai biết Trấn Thành và Việt Hương đang trêu chọc nhau.

Theo Khám phá
Ý kiến của bạn !