Video: "Hung thần sông Amazon" phóng điện khiến cá sấu khiếp đảm

Dòng điện 1.000 Volt do lươn điện phóng ra từ cơ thể đủ khiến các cơ bắp của cá sấu co giật, gần như mất khả năng tự vệ.

Dòng điện 1.000 Volt do lươn điện phóng ra từ cơ thể đủ khiến các cơ bắp của cá sấu co giật, gần như mất khả năng tự vệ.

 

Hung thần sông Amazon phóng điện khiến cá sấu khiếp đảm

Theo Đời sống & Pháp luật


cá dao

sông Amazon

Bình luận