Xúc động clip ngày Vu Lan "Một ngày làm việc của mẹ"

Có lẽ, nhiều người sẽ không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến nỗi vất vả của mẹ trong một ngày làm việc

Có lẽ, nhiều người sẽ không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến nỗi vất vả của mẹ trong một ngày làm việc

Bình luận