Cãi nhau với chồng, vợ trèo ban công đòi tự tử

Một người phụ nữ trẻ sau khi cãi nhau với chồng về việc trong gia đình đã đòi nhảy lầu tự tử.

Một người phụ nữ trẻ sau khi cãi nhau với chồng về việc trong gia đình đã đòi nhảy lầu tự tử. May mắn, nhân viên cứu hộ đã đến kịp thời khuyên nhủ và giải cứu thành công.

Theo Zing

Link gốc: https://news.zing.vn/video-cai-nhau-voi-chong-vo-treo-ban-cong-doi-tu-tu-post1020047.html


nhảy lầu tự tử

Bình luận