Cười lăn cười bò với bài học về màu sắc của hai bố con

Với ông bố dưới đây, dường như đứa con trai quá nghiện màu vàng nên dù có quát nạt và dạy đến thế nào thì câu trả lời vẫn như một.

Với ông bố dưới đây, dường như đứa con trai quá nghiện màu vàng nên dù có quát nạt và dạy đến thế nào thì câu trả lời vẫn như một.

Theo Thế giới trẻ



hài hước

Bình luận