Đàn ông dù mạnh mẽ cũng phải khóc như mưa khi đi cầu kính

Thứ tư, 24/07/2019 19:00

Với những người sợ độ cao thì thử thách đi qua cầu kính trong suốt không phải là việc dễ dàng.

Theo Dân Việt

Ý kiến của bạn !