Đang đi bất ngờ nhận được món quà mang thương hiệu "túi nôn"

Đang đi đường chiếc ô tô bất ngờ một "món quà" xuất hiện được trao tặng từ xe đi phía trước. Và món quà không cầu mà có mang thương hiệu "túi nôn" còn khiến cho mọi người bực bội gấp muôn phần.

Đang đi đường chiếc ô tô bất ngờ một "món quà" xuất hiện được trao tặng từ xe đi phía trước. Và món quà không cầu mà có mang thương hiệu "túi nôn" còn khiến cho mọi người bực bội gấp muôn phần.

Theo Trí thức trẻ

clip hot

Bình luận