David và Victoria Beckham: Từ cuộc tình bị ruồng bỏ đến tượng đài hôn nhân

Đúng là tình yêu nào cũng phải có những thử thách khó khăn, để rồi họ bên nhau và trở thành những "tượng đài"....

Đúng là tình yêu nào cũng phải có những thử thách khó khăn, để rồi họ bên nhau và trở thành những "tượng đài"....
 


Theo Trí Thức Trẻ 


Victoria Beckham

David Beckham

Bình luận