Những lần Phan Hải tỏ ý tạo phản, muốn soán ngôi 'Người phán xử' lập đế chế riêng

Phan Hải nhiều lần nuôi ý tạo phản để lập đế riêng, vì không muốn dựa vào cái bóng của bố - "Người phán xử".

Phan Hải nhiều lần nuôi ý tạo phản để lập đế riêng, vì không muốn dựa vào cái bóng của bố - " Người phán xử ".

Theo VTC

Người phán xử

Phan Hải

Phim Người phán xử

Bình luận