Phương Thanh - Siu Black nối lại tình xưa sau 2 năm "cạch mặt"

Thứ hai, 09/10/2017 07:03
Nhờ liveshow của Quang Hà mà Phương Thanh và Siu Black đã gạt bỏ hết những hiềm nghi trong quá khứ.

Theo Khám Phá
Ý kiến của bạn !